Kårvåg IL

2014

2014

ÅRSMØTE

 KÅRVÅG IL

 

Onsdag, 11.Mars 2015

Bakeriet kl.20.00


Sakliste:

  • Valg av møteleder og sekretær
  • Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  • Innkomne forslag.
  • kontingent 2015
  • Valg.

Årsmelding for Kårvåg IL 2014

Styret har i år hatt denne sammensetning,

Formann:                           Yngve Malkenes

Nestformann:           Harald Folland

Kasserer:                  Harald Kåre Staurnes

Sekretær:                  Ingelill Fladset

Leder ski/orientering: Knut Kongshaug

Leder trim/friidrett: Aase Dyrset

Styret har i år hatt seks styremøter, og har i år hatt ikke alt for mye å jobbe med. Dette tar   en fersk formann på sin kappe. Men styret har oppnådd bra resultater med det som har vært på agendaen.  Blant annet har O-gruppa fått nytt utstyr.

Åretsvinter, har som de foregående vært heller snøfattig, den snøen som har kommet har forsvunnet igjen i løpet av kort tid, og det har ikke vært avviklet noen skiarrangement i år.

For første gang på mange år ble gulltannmarsjen arrangert av Kårvåg IL alene. Veldig høy deltagelse i år, og hele 164 gjennomførte marsjen, som ble avviklet 7. September. Ellers har det vært stor aktivitet på turbøkene. Årets mest dramatiske foreteelse var vel at boka på kårvågberget brant opp.

På friidrettsfronten har det vært liten deltagelse fra Kårvåg IL.

Orienteringsgruppa har som vanlig hatt stor aktivitet, med 16 treningsløp, samt kretsløp. I    år ble det også startet en rekruteringsgruppe etter initiativ fra Guri Utheim, åtte treninger gjennomført med god deltagelse. Asbjørn Utheim og Helge Staurnes har gjort en flott jobb med løypene. Forhåpentligvis bidrar dette til god rekrutering.  Nytt av året er at idrettslaget har fått egen hjemmeside, www.kårvågil.no, hvor resultater og info om det som foregår i o-gruppa blir lagt ut. Siden har fått mange gode tilbakemeldinger.


ÅRSMELDING FOR 2014 FRA TRIM- OG FRIIDRETTSGRUPPA I KÅRVÅG IL

Trimgleden har også dette året vært økende på Kårvåg, og Kårvåg IL hadde i 2014 et økende antall besøkende der trimbøker var lagt ut. I 2014 hadde idrettslaget lagt ut bøker på Gulltann, i Botnen, i Grushola i Follandsdalen og på Storheia.

Antall besøkene som skriver seg i boka øker for hvert år på Gulltanna. I 2014 var det det 6.698 trimmer som hadde skrevet seg i boka. Det var ei økning fra 2013 fra 5.230 og i 2011 var det 2.885 trimmere som var på toppen. «Stikk Ut» er en stor motivasjon for økt trimglede. 16 trimmere fikk diplom for 50 ganger eller mer til Gulltanna, og 22 trimmere fikk diplom for 15 ganger eller mer til Gulltanna – en liten nedgang fra 2013, da det var 28 trimmere som fikk diplom. Are Uran hadde flest turer til Gulltanna for 5. år på rad, med imponerende 307 turer. En stor honnør til ham! Fire personer hadde over 200 turer til Gultanna i 2014, det blir oftere enn annenhver dag! Imponerende Are Uran, Elsa Hjertvik (271), Oddny Kornstad (244) og Toril Ødegård (204)!

For trimturer til Botnen ble det også i 2014, som i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, utdelt pokal til Karin Smenes for 207 turer. Jon Lauritz Karlsen fikk også pokal for 100 turer og Laura Ellingvåg for 77 turer. I tillegg ble det delt ut diplom for mer enn 25 turer til en personer.

Storheia hadde nesten en fordobling i antall besøkende fra 2013 med 2260 besøkende i 2014 og  1.213 trimmere hadde skrevet seg i boka i 2013, og i 2011 med 345 besøkende. Åtte trimmere fikk pokal for 75 turer eller mer. Anne Kristin Dyrset (269), Per Kvalshaug (183), Are Uran 164), Jon Gunnar Nasvik (122), Kasper Andre Spilde (86), Kristina Nasvik (86) og Lis Mari Kvalshaug (77).

For trimturer til Grushola i Follandsdalen var det 1180 som i 2014 hadde skrevet seg i boka. Det ble delt ut pokal til Are Uran for 167 turer og Karstein Skarvøy for 107 turer, og fem trimmere fikk diplom for 25 turer eller mer til Grushola.

I 2014 var det en trimmer som «gikk igjen» i flere av idrettslaget sine trimbøker. Are Uran hadde 307 turer til Gulltanna, 167 turer til Grushola og 164 turer til Storheia. Imponerende!

Gulltannmarsjen ble arrangert ble arrangert 7. september og det er mange år siden det har vært så flott vær og så stor deltakelse, 164 gjennomførte marsjen. Halvor Kummervoll og Jon Lauritz Karlsen har gått alle 31 Gulltannmarsjene som har vært arrangert.


Årsmelding for Ski og orienteringsgruppa 2014

Averøy 2015.03.08

Formann : Knut Kongshaug

Skigruppa

Oppmann  : Helge Staurnes

Sesongen 2014 ble det ikke avviklet skirenn da det heller ikke i år var forhold for det.

Orienteringsgruppa

Oppmann : Jan Erik Ellingvåg

Ukentlig treningsløp:

Det ble i 2014 avviklet 16 treningsløp , også i år startet sesongen med løypelegger kurs på Bakeriet, med godt oppmøte.

Det var god deltagelsen på treningsløpene,  med gjennomsnitt på 20 deltager. På løpet det var minst deltagere var det 11 deltager, og på løpet med mest deltager var det 32 deltagere.  Komplette  resultatlister og kart med løypene finnes på vår nettside.

Alle treningsløpene ble gjennomført i hht den oppsatte terminlisten, og jeg vil takke alle trofaste løypeleggere som stiller opp år etter år og tar sin tørn og sørger for at o-løpene går smerte fritt og greit!

Rekrutteringsgruppe:

Etter initiativ fra Guri Utheim ble det i år startet en rektutteringsgruppe for å rekruttere flere barn til o-sporten.  Det ble arrangert 8 treninger med Bruhagen barneskole som utgangspunkt, og det deltok fra 7 til 13 barn på disse treningene.  Vi er fornøyd med det, og håper å kunne gjøre noe lignende i 2015. Helge Staurnes og Asbjørn Utheim laget løypene, og mange flere bidro til at disse treningene ble en suksess, en takk til alle som bidro.

Ny nettside:

En milepæl i sesongen 2014 var at vi tok i bruk vår egen nettside www.kårvågil.no der er har vi lagt ut all informasjon om det som foregår i o-gruppa.  Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på siden, og har planer om å fortsette arbeidet med utvikle siden videre i 2015.  Vi oppfordrer alle til å ta en kikk!                                                                            

Kretsløp i Hjertvika:

Vi arrangerte også i år et kretsmesterskap i orientering. Det stilte 36 deltagere til start  de fleste fra MOI og Emblem. Arrangementet gikk smertefritt med vår trofaste arrangør gjeng.

Løypeleggere Helge Staurnes med assistanse fra Asbjørn Utheim hadde laget fine løyper.                                                                                  

Nytt O-kart over Bjellvågen og Utheimsmyrene:

Vi forsatte også i år arbeidet med å oppdatere  o-kartet vårt,  det ble arbeidet med områdene Hjertvika, Bjellvågen og Utheimsmyrene.


 

Kårvåg IL

Kårvåg, 6530 AVERØY

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift