Kårvåg IL

2015

2015

ÅRSMØTE

KÅRVÅG IL

 

Mandag, 07. Mars 2016

Bakeriet kl.19:30


Sakliste:

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  3. Innkomne forslag.
  4. kontingent 2016
  5. Valg.

Årsmelding for Kårvåg IL 2015

Styret har i år hatt denne sammensetning:

Formann:                          Yngve Malkenes

Nestformann:                    Harald Folland

Kasserer:                           Harald Kåre Staurnes

Sekretær:                           Ingelill Fladset

Leder ski/orientering:       Knut Kongshaug

Leder trim/friidrett:      Torgrim Utheim

Året 2015 ble et innholdsrikt år for Kårvåg IL hvor det var arrangement både fra orientering og trim/friidrettsgruppa. I tillegg ble Synlitråkket og Gulltannmarsjen arrangert som vanlig.

Trim og friidrettsgruppa arrangerte aktivitetsdag på Folland stadion, hvor det var aktiviteter innenfor friidrett, orientering og sjøsport

Det ble heller ikke i 2015 noe arrangement fra skigruppa på grunn av mangel på snø. Det ble speidet både på værmelding og gradestokk, men snøen var fortsatt fraværende. Vi håper at det blir en mer snørik vinter i 2016.

Gulltannmarsjen gikk i år under forholdsvis gode værforhold hvor deltakelsen kanskje kunne vært større. Havørn IL har trukket seg ut av samarbeidet, slik at vi nå står aleine under arrangementet.

Som vanlig har den største aktiviteten i laget vært hos O- gruppen hvor det ble arrangert o-løp på onsdager fra april til september i tillegg til skolesprinten. Skolesprinten er myntet på ungdomsskole elevene på Averøy hvor Asbjørn Utheim har lagt ned et formidabelt arbeid. Vi må også rette en stor takk til de frivillige som har stått på i denne perioden og bidratt til at vi kunne gjennomføre skolesprinten.  Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at flere unge får interesse for den fine sporten. Det er også gledelig å se at det kommer løpere fra alle deler av Averøy.  

Økonomisk sett har vi en solid egenkapital, men vi må forvente at den blir lavere i 2016 da vi fortsatt har en del utgifter i forbindelse med å ferdigstille kartet for Ufsåsen.

Når det gjelder videre drift i Kårvåg IL har vi store utfordringer i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende løypenett. Det må påregnes en del dugnadsarbeid til høsten for å holde løypenettet unna gjengroing.

Antall registrerte medlemmer i Kårvåg IL ble i 2015redusert var 121 (aktive og passive).

Til slutt vil vi takke alle som har støttet Kårvåg IL, og håper på et fortsatt godt samarbeid i 2016


ÅRSMELDING 2015 FRA TRIM-OG FRIIDRETTSGRUPPA

Averøy 06.03.2016

Leder: Torgrim Utheim

Oppmann Trim: Oddny Kornstad

Oppmann Friidrett: Svein Flem

Trimgleden har også dette året vært økende på Kårvåg, og Kårvåg IL hadde i 2015 et økende antall besøkende der trimbøker var lagt ut. I 2015 hadde Idrettslaget lagt ut bøker på Gulltanna, i Botnen, i Grushola i Follandsdalen, på Storheia, og nytt for året Kårvågberget.

GULLTANNA Antall besøkende som skriver seg inn i boka har økt for hvert år på Gulltanna. I 2015 var det 5.865 som skrev seg i boka. Det var en nedgang fra 2014 med 6.698 turer og 2013 med 5.230 turer. I 2011 var det 2.885 som tok seg opp til toppen. <<Stikk Ut>> er en stor motivasjon for økt trimglede. I 2015 var det 16 trimmere fikk pokal og diplom for 50 ganger eller mer til Gulltanna, og 29 fikk diplom for 15 ganger eller mer- en økning med 7 stk fra 2014 da det var 22 trimmere som fikk diplom. Are Uran hadde flest turer på Gulltanna for 6. året på rad, med imponerende 313 turer, økning med 6 turer fra 2014, en stor Honnør til han. Som i 2014 har vi i også i 2015 fire personer som hadde over 200 turer til toppen. Are Uran 313, Elsa Hjertvik 283, Edmund Utheim 246 og Oddny Kornstad med 222 turer.

Botnen For trimmere til Botnen ble det også i 2015 som i 2014,2013,2012,2011,2010 og 2009 utdelt pokal til Karin Smenes med 201 turer, Jon Lauritz Karlsen med 132 turer fikk også pokal, Are uran har også funnet veien til Botnen med 109 turer, dermed ble det pokal på han også. Laura Ellingvåg fikk diplom med 43 turer.

Storheia har et økende antall Besøkende for hvert år med 345 besøkende i 2011 og 1.213 fra 2013, til 2.260 besøkende i 2014 og til 2.533 besøkende i 2015. Åtte trimmere fikk pokal for 75 turer eller mer. Anne Kristin Dyrset 337 Kvalshaug 172 Are Uran 151 Kristine Anita Nasvik 142 Anne Lise Kongshaug 107 Anne Grete Sørensen 105 Liss Mariann Kvalshaug 77 og Kasper Andre Spilde 76

Grushola hadde økning fra 2014 med 1180 turer til 2015 med 1.474 som hadde skrevet seg i Boka. Det ble delt ut pokal til Are Uran for 201 turer, Karstein Skarvøy med 168 turer, Unni Tømmernes med 165 turer og Kjell Stenberg med 100 turer. Samtidig som det var 3 trimmere som har gått over 25 turer og som hadde fått diplom.

Kårvågberget som er nytt for året har 1.066 turer og som viser seg å være et populært turmål. Det ble utdelt Pokal til 4 trimmere med over 75 turer. Tassen med 151 turer, Oddny M Jørgensen med 137 turer, Are Uran med 127 turer og Endre Aglen med 121 turer. Det ble også utdelt diplom til til 7 trimmere med over 25 turer.

 I 2015 var det som i 2014 en trimmer som gikk igjen i alle av idrettslagets trimbøker. Are Uran hadde 313 turer til Gulltanna, 109 turer til Botnen, 151 turer til Storheia, 201 turer til Grushola og 127 turer til Kårvågberget.

Gulltannmarsjen ble arrangert søndag 6. september og tross været var litt grått så var det 113 som gjennomførte marsjen. Halvor Kummervold Jon Lauritz Karlsen og Asbjørn Utheim har gått alle 32 Gulltannmarsjene som hav vært arrangert.

Søndag 23 August Arrangerte vi Aktivitetsdag for barn med diverse leker som kulestøt, 60 meter, orienteringsløype, båtaktivitet på vannet med utstyr fra Inge Rangøy. Var vel rundt 25-30 barn som var med så føler det var noe vi kanskje skulle også prøvd på i år.


Årsmelding for Ski og orienteringsgruppa 2015

Averøy 2016.03.03

Formann: Knut Kongshaug

Skigruppa.

Oppmann: Helge Staurnes

I 2015 ble det ikke avviklet skirenn på grunn av lite snø.

Orienteringsgruppa.

Oppmann: Jan Erik Ellingvåg

Ukentlig treningsløp:

Det ble i 2015 avviklet 15 treningsløp, og at kveldsløp. Sesongen startet med løypelegger kurs på Maritechbygget.

Det var god deltagelsen på treningsløpene, med gjennomsnitt på 21 deltager. På løpet det var minst deltagere var det 10 deltager, og på løpet med mest deltager var det 34 deltagere.  Komplette resultatlister og kart med løypene finnes på vår nettside www.kårvågil.no

Alle treningsløpene ble gjennomført i hht den oppsatte terminlisten, så stor takk til alle løypeleggerne for innsatsen!                                                      

Kretsløp,  sprint løp på Utheim Skole:

Vi arrangerte også i år et kretsløp i orientering. Det stilte 30 deltagere til start  de fleste fra MOI og Emblem, sprint løp var en ny og morsom erfaring for oss.    

Løypeleggere Helge Staurnes med assistanse fra Asbjørn Utheim hadde som vanlig laget fine løyper.                                                                               

Nytt O-kart Ufsåsen:

Vi foresatte også i år arbeidet med å oppdatere  o-kartet vårt,  og områdene Bjellvågen til Follandsveien ble ferdigstilt. I vinter er det blitt arbeidet med områdene Nyseterveien,  Botnen og opp til Follandsvannet.

Felles møte for o-interesserte:

Det ble i oktober arrangert et fellesmøte for alle o- interesserte, og der var evaluering av årets sesong og planer for neste sesong tema.


 

Kårvåg IL

Kårvåg, 6530 AVERØY

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift