Kårvåg IL

2013

2013

ÅRSMØTE

KÅRVÅG IL

    

Tirsdag, 4.Mars 2014

Bakeriet kl.1900


Sakliste:

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  3. Innkomne forslag.
  4. kontingent 2014.

Årsmelding for Kårvåg IL 2013

Styret har i år hatt denne sammensetning:

Formann:                         

Nestformann:                    Harald Folland

Kasserer:                           Harald Kåre Staurnes

Sekretær:                           Ingelill Fladset

Leder ski/orientering:       Knut Kongshaug

Leder trim/friidrett:      Aase Dyrset

For første gang i Kårvåg IL’s historie ble laget styrt av et interim styre,  da det ikke var mulig å finne formann til å lede klubben. Styret har hatt både enkle og kompliserte saker, og mener vi har tatt besluttninger som har vært det beste for Kårvåg IL.

Det ble også i 2013 en snøfattig vinter hvor det ikke ble noe arrangement fra skigruppa på grunn av mangel på snø. Det ble speidet både på værmelding og gradestokk, men snøen var fortsatt fraværende.Likevel har vi hatt løpere som Roald Sevaldsen, Kjell Johansen, Egil Magne Folland, Per Kvalshaug. Martin Peder Kvalshaug og Jostein Tøvik som har representert klubben både i lokale og nasjonale renn.  Vi håper at det blir en mer snørik vinter i 2014.

Gulltannmarsjen ble arrangert som sammen med IL Havørn.

På friidrettsfronten har det vært liten aktivitet og deltakelse fra Kårvåg IL. Et hederlig untak er Kolbjørn Hjertvik som har hatt en meget god sesong og vunnet mange løp i sin klasse både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har også Knut Jonny Hjertvik vist til sterke resultater i sin klasse, noe som lover godt for videre rekrutering.

Som vanlig har den største aktiviteten i laget vært hos O- gruppen hvor det ble arrangert o-løp på onsdager fra april til september i tillegg til skolesprinten. Skolesprinten er myntet på ungdomsskole elevene på Averøy hvor Asbjørn Utheim har lagt ned et formidabelt arbeid. Vi må også rette en stor takk til de frivillige som har stått på i denne perioden og bidratt til at vi kunne gjennomføre skolesprinten.  Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at flere unge får interesse for den fine sporten. Det er også gledelig å se at det kommer løpere fra alle deler av Averøy. 

Økonomisk sett gikk vi med overskudd i 2013. Vi er fortsatt ikke i mål med Ufsåsen kartet, slik at vi må regne med en del utgifter i 2014 og 2015. Det gledelige er at vi er tildelt tippemidler fra staten som bidrar til at vi faktisk mer eller mindre er i havn med prosjektet, økonomisk sett. Det vil komme stadig nye prosjekter, slik at vi fortsatt må jobbe aktivt med å skafe midler til laget.

Når det gjelder videre drift i Kårvåg IL har vi store utfordringer i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende løypenett. Rehabilitering av Ufsåsen kartet er i gang, hvor kostnadsrammen har blitt økt fra 480000 kr til 641000 kr. Dette prosjektet forventes å være ferdig i 2015, som vil bli et stort løft for o-sporten på Averøy

Antall registrerte medlemmer i Kårvåg IL ble i 2013 redusert var 221 (aktive og pasive).

Til slutt vil vi takke alle som har støttet Kårvåg IL, og håper på et fortsatt godt samarbeid i 2014


ÅRSMELDING FOR 2013 FRA TRIM- OG FRIIDRETTSGRUPPA I KÅRVÅG IL

Trimgleden har også dette året vært økende på Kårvåg, og Kårvåg IL hadde i 2013 et økende antall besøkende der trimbøker var lagt ut. I 2013 hadde idrettslaget lagt ut bøker på Gulltann, i Botnen, i Grushola i Follandsdalen og på Storheia.

Antall besøkene som skriver seg i boka øker for hvert år på Gulltanna. I 2013 var det det 5.230 trimmer som hadde skrevet seg i boka. Det var ei økning fra 2012 fra 4.920 og i 2011 var det 2.885 trimmere som var på toppen. «Stikk Ut» er en stor motivasjon for økt trimglede. 16 trimmere fikk diplom for 50 ganger eller mer til Gulltanna, og 28 trimmere fikk diplom for 15 ganger eller mer til Gulltanna – ei lita stigning fra 2012, da det var 24 trimmere som fikk diplom. Are Uran hadde  flest turer til Gulltanna for 4. år på rad, med imponerende 355 turer. En stor honnør til ham!

For trimturer til Botnen ble det også i 2013, som i 2009, 2010, 2011 og 2012, utdelt pokal til Karin Smenes for 153 turer. Jon Lauritz Karlsen fikk også pokal for 120 turer. I tillegg ble det delt ut diplom for mer enn 25 turer til to personer.

Storheia hadde også ei økning i antall besøkende, 1.213 trimmere hadde skrevet seg i boka i 2013. Ei økning fra 2012 da det var 1.006 trimmere som hadde tatt turen til toppen, og ei tredobling fra 2011 med 345 besøkende. Tre trimmere fikk pokal for 75 turer eller mer. Jon Gunnar Nasvik hadde flest turer med 163, Per Kvalshaug 148 og Kristine Nasvik hadde 77 turer.

For trimturer til Grushola i Follandsdalen var det 978 som i 2013 hadde skrevet seg i boka. Det  ble delt ut pokal til Ståle Holm for flest turer, 158 turer, og seks trimmere fikk diplom for 25 turer eller mer til Grushola.

Gulltannmarsjen ble arrangert ble arrangert 1. september og med godt vær steg deltakertallet til 136, sammenlignet med 65 året før. Halvor Kummervoll og Jon Lauritz Karlsen har gått alle 30 Gulltannmarsjene som har vært arrangert.Årsmelding for Ski og orienteringsgruppa 2013

Averøy 2012-03.03

Formann : Knut Kongshaug

Skigruppa.

Oppmann  : Helge Staurnes

Sesongen 2013 ble det ikke avviklet  skirenn for barn da snøen uteble..

På tross av dette hadde Kårvåg IL også i år flere deltakere med i Birkebeinerrennet.

Per Kvalshaug, sønn Martin Peder og Kjell Ove Sundsøy fullførte alle i fin stil.

Orienteringsgruppa.

Oppmann : Guri Olenka Utheim

Ukentlig treningsløp:

Det ble i 2013 avviklet 15 treningsløp , også i år startet sesongen med løypelegger kurs på Bakeriet, med vår trofaste kursholder Knut Eliassen.

Alle treningsløpene ble gjennomført i hht den oppsatte terminlisten og jeg vil takke alle trofaste løypeleggere som stiller opp år etter år og tar sin tørn og sørger for at går smerte fritt og greit!

I 2013 har vi ikke ført noen statistikk over antall deltagere, men deltagelsen har vært tilnærmet lik årene før med gjennomsnitt på ca 15 deltager pr løp.

Deltagelsen var størst på vår parten og avtok noe utover høsten.

KM mellomdistanse Martnasletta:

Vi arrangerte også i år et kretsmesterskap i orientering. På tross av et ufyselig vær stilte ca 50 deltagere til start. Arrangemanget gikk smertefritt med vår trofaste arrangør gjeng.

Løypeleggere Helge Staurnes med assistanse fra Asbjørn Utheim hadde laget supre løyper.

Skolesprint

Orienteringsgruppa og skolene i Averøy forsatt også i år med den fine tradisjonen og arrangerte skolesprinter ved alle barneskolene på øya. Det deltok tilsammen cirka 300 elever        

Arrangemangene ble i sin hele het planlagt og gjennomført av Asbjørn Utheim og Kåre Johan Henden.                                                                                 

Nytt O-kart over Tøvikåsen:

Karte er i 2013 blitt ferdigstilt, og vi er veldig fornøyd med kvaliteten på arbeidet som er blitt gjort.

Vi forsetter nå arbeidet med områdene Hjertvika, Bjellvågen og Utheimsmyrene.


 

Kårvåg IL

Kårvåg, 6530 AVERØY

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift