Kårvåg IL

2017

2017

ÅRSMØTE KÅRVÅG IL

Mandag 12. Mars

Klubbhus Kårvåg Havørn kl. 20.00

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og sekretær

  2. Godkjenning av årsmeldinger og regnskap

  3. Innkomne forslag

  4. Kontingent 2018

  5. Valg


Årsmelding for Kårvåg IL 2017

Styret har i år hatt denne sammensetning:

Formann:                 Torgrim Utheim

Nestformann:           Harald Folland

Kasserer:                 Harald Kåre Staurnes

Sekretær:                 Ingelill Fladset

Leder ski/orientering: Knut Kongshaug

Leder trim/friidrett:    Geir Peter Kummervold

Året 2017 ble et innholdsrikt år for Kårvåg IL hvor det var arrangement både fra orientering, ski og trim/friidrettsgruppa. I tillegg ble Gulltannmarsjen arrangert som vanlig.

Trim og friidrettsgruppa arrangerte aktivitetsdag på Folland stadion, hvor det var aktiviteter innenfor friidrett, orientering.  Tilbakemeldingene fra denne dagen var så positive at vi vil prøve å få til lignende arrangement også i 2018.

Gulltannmarsjen gikk i år under forholdsvis gode værforhold hvor deltakelsen kanskje kunne vært større.

Det ble ikke i 2017 noe arrangement fra skigruppa på grunn av mangel på snø. Det ble speidet både på værmelding og gradestokk, men snøen var fortsatt fraværende. Vi håper at det blir en mer snørik vinter i 2018.

Som vanlig har den største aktiviteten i laget vært hos O- gruppen hvor det ble arrangert KM,  o-løp (treningsløp) på onsdager fra april til september i tillegg til skolesprinten. Skolesprinten er myntet på ungdomsskole elevene på Averøy. Vi må også rette en stor takk til de frivillige som har stått på i denne perioden og bidratt til at vi kunne gjennomføre skolesprinten.  Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at flere unge får interesse for den fine sporten. Det er også gledelig å se at det kommer løpere fra alle deler av Averøy.

Det er også verdt å nevne at kreves ca 16 -18 dugnadstimer for å arrangere et treningsløp, slik at det blir lagt ned en betydelig innsats, for at treningsløpene skal gå sin gang.

Når det gjelder videre drift i Kårvåg IL har vi store utfordringer i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende løypenett. Det må påregnes en del dugnadsarbeid til høsten for å holde løypenettet unna gjengroing. Spesielt løypetraseen på Kleiva og lysløypa.

Det er også satt ned en komite som jobber for en turvei rundt Follandsvannet.

Turveien vil ha en lengde på ca 3,5 km. Prosjektet vil bli delt opp i to deler (faser) hvor vi vil i første omgang konsentrere oss om del 1 som er på 2,5 km.  Grunneier avtale er på plass og søknad om tippemidler er blitt sendt til fylket.

Antall registrerte medlemmer i Kårvåg IL ble i 2017 var 223 (aktive og passive).

Til slutt vil vi takke alle som har støttet Kårvåg IL, og håper på et fortsatt godt samarbeid i 2018.


Årsmelding for Ski og orienteringsgruppa 2017

Formann : Knut Kongshaug

Skigruppa

Oppmann  : Helge Staurnes

Det var dessverre dårlige snøforhold i denne sesongen, og det ble ikke arrangert noen karusell-renn.

Orienteringsgruppa.

Oppmenn : Ingunn Eliassen og Dan Kronborg

Ukentlig treningsløp

Det ble i 2017 avviklet 13 treningsløp. Sesongen startet med løypelegger kurs, og innføring i bruk av tegne programmet Purpulpen i Sparebank 1 SMN sine lokaler på Bruhagen.

Det var god deltagelsen på treningsløpene, med snitt på godt over 20 deltager før ferien og med noe mindre etter ferien.

Komplette resultatlister og kart med løypene finnes på vår nettsidewww.kårvågil.no

WOD verdens orienteringsdag 24 mai

Markering av WOD ble en skikkelig brak suksess. Til tross for litt surt vær møte over 50 personer. Spesielt moro med så mange ung som så ut til å stor kose seg.

Alle var i godt humør! 

Vaffeljern fikk skikkelig kjørt seg, for vaffelene gikk ned på høykant.

Helge og Elisabeth Staurnes hadde laget variert og flotte løyper, og skal ha skryt for et flott arrangement 

KM langdistanse i Follandsdalen

Vi arrangerte også i år Kretsmesterskap i orientering, og som en markering av at hele Ufsåsen kartet var ferdig ble det også lagt opp en nostalgisk langløype som var en kopi av KM-lang løype fra 1980.   Skuffende nok tok ingen denne utfordring den dagen, men enkelte prøvde seg på løypa senere, å hvis noen er i tvil o-løypene var tøffere før!

Til start i de ordinære KM løypene var det normal deltagelse, de fleste fra MOI og Emblem. Det ble et fint arrangement takket være våre trofaste arrangør gjeng,

Løypeleggere Helge Staurnes med assistanse fra Asbjørn Utheim hadde en ekstra stor jobb men laget som vanlig laget kjempe fine løyp

 

Ånund Olav Engvik fra egen klubb som ble kretsmester klassen Herre13-14 år.


ÅRSMELDING TRIM-OG FRIIDRETTSGRUPPA 2017

Leder: Geir Peter Kummervold

Oppmann Trim: Oddny Kornstad

Oppmann Fridrett: Svein Flem

 Trimgleden har også dette året vært økende på Kårvåg, og Kårvåg IL har siden Stikk ut ble startet hatt et økende antall besøkende der trimbøker var lagt ut. I 2017 hadde Idrettslaget lagt ut bøker på Gulltanna, i Botnen, i Grushola i Follandsdalen, på Storheia, og Kårvågberget.

 GULLTANNA Antall besøkende som skriver seg inn i boka har økt for hvert år på Gulltanna. I 2016/2017 ble det 7264 besøkende på Gulltanna. Det har vært et økende antall besøkende til trimmer for hvert år siden 2011, da var det 2.885 som tok seg opp til toppen. <<Stikk Ut>> er en stor motivasjon for økt trimglede. I 2017 var det 16 trimmere fikk pokal og diplom for 50 ganger eller mer til Gulltanna, og 21 fikk diplom for 15 ganger eller mer en oppgang på 2 stk fra 2016 da det var 19 trimmere som fikk diplom. Are Uran hadde flest turer på Gulltanna for 8. året på rad, med imponerende 339 turer, økning med 4 turer fra 2016, en stor Honnør til han. Som i 2016 har vi i også i 2016 noen personer som hadde over 200 turer til toppen. Are Uran 339, Elsa Hjertvik 309 og Oddny Kornstad med 266 turer.

Botnen For trimmere til Botnen ble det også i 2017 som i tidligere år utdelt pokal til John Laurits Karlsen med 100 turer, Are Uran med 89 turer fikk også pokal. Ellers fikk Morten Holen med 57 turer og Laura Ellingvåg med 27 turer diplom.

Storheia har et økende antall Besøkende for hvert år med 345 besøkende i 2011 og 2473 besøkende i 2016 gikk ned noe i 2017 til 2002 besøkende. 7 trimmere fikk pokal for 75 turer eller mer. Anne Kristin Dyrset 320, Anne Grethe Sørensen 200, Anne Lise Kongshaug 195, Per Kvalshaug 169, Kristine Anita Nasvik 110, Lis Mariann Kvalshaug 100, og Are Uran med 82 turer
Det ble også utdelt Diplomer til 9 trimmere

Grushola har hatt ett stabilt antall personer som har skrevet seg i Boka med 1482 besøkende i 2017. Det ble delt ut pokal til Lajla Riise 250 turer, Are Uran 163 turer, Unni Tømmernes 150 turer, Karstein Skarvøy 124 turer, og Sigve Folland med 79 turer. Samtidig som det var 5 trimmere som har gått over 25 turer og som hadde fått diplom.

Kårvågberget som er forholdsvis ny post for Kårvåg IL med 1.066 turer 2015 og 1042 turer i 2016 og 1047 turer i 2017 og som viser seg å være et populært turmål. Det ble utdelt Pokal til 5 trimere med over 75 turer. Asbjørn Folland 125, Laila Torhaug 96, Are Uran 91, Oddny M Jørgensen 71, Det ble også utdelt diplom til til 5 trimmere med over 25 turer.

 I 2015 var det som i 2014 en trimmer som gikk igjen i alle av idrettslagets trimbøker. Are Uran hadde 339 turer til Gulltanna, 89 turer til Botnen, 82 turer til Storheia, 163 turer til Grushola og 91 turer til Kårvågberget.

Gulltannmarsjen ble arrangert søndag 03. september Ei skikkelig helg med KM i orientering Lørdag.02 september og tross været var fint så hadde vi ca 110 som gjennomførte marsjen. John Lauritz Karlsen og Asbjørn Utheim har gått alle 34 Gulltannmarsjene som hav vært arrangert.

Barnas Aktivitetsdag Søndag 11 Juni Arrangerte vi Aktivitetsdag for barn med diverse leker som kulestøt, 60 meter, orienteringsløype, båtaktivitet på vannet med utstyr fra Inge Rangøy. Var vel rundt 40-50 barn som var med så føler det var noe vi kanskje skulle også prøvd på i år. I 2017 ble vi som i 2016 sponset med frukt og effekter fra Kiwi Atlanterhavsveien en stor takk til dem attpåtil at dem kom og hadde stand oppi follandsdalen.

Trim og Friidrettsgruppa har mange aktive trimmere som deltar på løp rundt omkring i land og Utland. Vi er godt i gang med planleggingen av trimløypa rundt Follandsvannet der vi er kommet så langt at kontraktforslagene er sendt ut til alle Grunneiere og spillemiddelsøknaden er sendt. All ære til Anders Kummervold, Oddny Kornstad, Odd Magnar Fagereng Harald Folland og Torgrim Utheim for at vi er kommet så langt som vi har.

Ellers så håper jeg at vi kommer igang med klatregruppen iløpet av året da mange etterlyser arrangement og lurer på om det blir noe av.

Leder Trim og Friidrett
Geir Peter Kummervold

Kårvåg IL

Kårvåg, 6530 AVERØY

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift