Kårvåg IL

2018

2018

ÅRSMØTE KÅRVÅG IL 2018

Mandag 04. Mars kl. 20.00 Klubbhus Kårvåg Havørn

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av årsmeldinger og regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Kontingent 2019
  5. Valg

Årsmelding for Kårvåg IL 2018

Styret har i år hatt denne sammensetning:

Formann:                     Harald Folland

Nestformann:               Torgrim Utheim

Kasserer:                      Harald Kåre Staurnes

Sekretær:                      Ingelill Fladset

Leder ski/orientering:    Knut Kongshaug

Leder trim/friidrett:    Øystein Eliassen

Året 2018 ble et innholdsrikt år for Kårvåg IL hvor det var arrangement både fra orienteringsgruppa, I tillegg ble Gulltannmarsjen arrangert som vanlig.

Gulltannmarsjen gikk i år under forholdsvis gode værforhold hvor deltakelsen kanskje kunne vært større.

Det ble ikke noe arrangement i 2018 fra skigruppa på grunn av mangel på snø. Det ble speidet både på værmelding og gradestokk, men snøen var fortsatt fraværende. Vi håper at det blir en mer snørik vinter i 2019.

Som vanlig har den største aktiviteten i laget vært hos O- gruppen hvor det ble arrangert KM,  o-løp (treningsløp) på onsdager fra april til september i tillegg til skolesprinten. Skolesprinten er myntet på ungdomsskole elevene på Averøy. Vi må også rette en stor takk til de frivillige som har stått på i denne perioden og bidratt til at vi kunne gjennomføre skolesprinten.  Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at flere unge får interesse for den fine sporten. Det er også gledelig å se at det kommer løpere fra alle deler av Averøy.

Det er også verdt å nevne at kreves ca 16 -18 dugnadstimer for å arrangere et treningsløp, slik at det blir lagt ned en betydelig innsats, for at treningsløpene skal gå sin gang.

 Når det gjelder videre drift i Kårvåg IL har vi store utfordringer i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende løypenett. Det må påregnes en del dugnadsarbeid til høsten for å holde løypenettet unna gjengroing. Spesielt løypetraseen på Kleiva og lysløypa.

I løpet av sommeren fikk vi tippemidler til ny turvei rundt Follandsvanet. Prosjektet ble delt mellom to entrepenører, hvor Torgeir Folland Og Ole Magne Stene fikk jobben med opparbeidelse av ny trase fra klubbhuset til grense Einar Inge Folland.

Folland Maskin fikk jobben med oppgradering av eksisterende vei inn til Grushola.

Det gledelige er at Torgeir og Ole Magne fullførte sitt prosjekt i høst og resultatet ble over all forventning.

Vi regner med at prosjektet skal være sluttført i løpet av juni 2019

Turveien vil ha en lengde på ca 3,5 km.

Antall registrerte medlemmer i Kårvåg IL ble i 2017 var 218 (aktive og passive).

Til slutt vil vi takke alle som har støttet Kårvåg IL, og håper på et fortsatt godt samarbeid i 2019.


Årsmelding for Ski og orienteringsgruppa 2018

Averøy 2018.02.26

Formann : Knut Kongshaug

Skigruppa.

Oppmann  : Helge Staurnes

I 2018 ble det ikke arrangert karusellrenn, men i midten av januar 2019 ble det endelig nok snø til at det kunne kjøres opp skiløyper.

Det ble da kjørt opp løyper rund Follandsvatnet, på Kornstadkleiva og på markene på Folland.

Det ble også i samme periode arrangert karusell-renn med 44 og 35 deltagende barn.  Flotte arrangement med god stemning, glade barn og gode vafler!

Orienteringsgruppa.

Oppmenn : Ingunn Eliassen og Dan Kronborg

Ukentlig treningsløp:

Det ble i 2018 avviklet 15 treningsløp. Sesongen startet med løypelegger kurs, og innføring i bruk av tegne programmet Purpulpen i Sparebank 1 SMN sine lokaler på Bruhagen.

Det var god deltagelsen på treningsløpene, med snitt på ca 20 deltager før ferien og med noe mindre etter ferien.

Komplette resultatlister og kart med løypene finnes på vår nettsidewww.kårvågil.no

WOD verdens orienteringsdag 25 mai:

Markering av WOD ble også i år gjort på Bruhagen med 35 deltager på treningsløpet.  

Kretsløp i mellomdistanse 6 juni på Kornstadkleiva:

Vi arrangert også i år kretsløp, med 28 deltagere fra MOI, Emblem, Halsa og Todalen

Det ble et fint arrangement takket være våre trofaste arrangør gjeng,

Løypeleggere Helge Staurnes med assistanse fra Lars Sørvik hadde som vanlig laget kjempe fine løyper.

 


ÅRSMELDING TRIM-OG FRIIDRETTSGRUPPA 2018

 

Kårvåg IL

Kårvåg, 6530 AVERØY

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift